.

Anschlußstück (AS) Form A nach DIN 3376 Teil 2
DIN DVGW zugelassen PN 1.


Anschlußstück, lieferbar ohne Prüfbohrung. Mit Prüfbohrung 1/8“. Mit Prüfbohrung 1 mm (TRGI). Mit Verschlußschraube oder MS-Prüfstutzen. Dichtung HTB zugelassen.


ohne Prüfbohrung

Art.-Nr.OberflächeDN
122 20 000 2 verzinkt25
122 25 000 2 verzinkt25
122 40 000 2 verzinkt40

mit Prüfbohrung 1⁄8″

Art.-Nr.OberflächeDN
122 20 010 2 verzinkt20
122 25 010 2 verzinkt25
122 40 010 2 verzinkt40

mit Prüfbohrung 1⁄8″, Stopfen und Dichtung vormontiert

Art.-Nr.OberflächeDN
122 20 013 2 verzinkt20
122 25 013 2 verzinkt25
122 40 013 2 verzinkt40

mit Prüfbohrung 1 mm

Art.-Nr.OberflächeDN
122 20 110 2 verzinkt20
122 25 110 2 verzinkt25
122 40 110 2 verzinkt40

mit Prüfbohrung 1 mm, Stopfen und Dichtung vormontiert

Art.-Nr.OberflächeDN
122 20 113 2 verzinkt20
122 25 113 2 verzinkt25
122 40 113 2 verzinkt40
DVGW